xoves, 29 de xaneiro de 2015

Novas 29/1/2015

La convocatoria de ayudas de la Xunta para instalar calderas de biomasa abre este martes
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/convocatoria-ayudas-xunta-instalar-calderas-biomasa-abre-martes/idEdicion-2015-01-25/idNoticia-912642/
-----
RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2015.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150126/AnuncioO3G1-150115-0001_gl.html
----
La reforma energética paraliza las 12 plazas de biomasa impulsadas por la xunta
https://app.box.com/s/8ac3ibgab1r8fnblsl8sapj1pvzygbbu
-----
«O plan reitor das Fragas do Eume é obrigatorio e será beneficioso»
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2015/01/25/plan-reitor-das-fragas-do-eume-e-obrigatorio-sera-beneficioso/0003_201501F25C9992.htm
-----
O Concello e o sector forestal coordinaranse para reducir o impacto da actividade extractiva no territorio
http://www.sansadurnino.es/SanSadurnino/novidades/datosNovidadeHistorico.jsp?tipoBusc=&concelleriaBusc=&idAxenda=&idAviso=&idNovidade=1019
-----
Una empresa usará la fábrica de Ecar en Mondoñedo para hacer pellets
http://elprogreso.galiciae.com/nova/387524-empresa-usara-fabrica-ecar-mondonedo-hacer-pellets?lang=es
------
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza reguladora de prezos públicos pola realización de traballos de limpeza de terreos pertencentes a propietarios obrigados ó seu mantemento
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/01/27/2015_0000000495.html
-----
Anuncio exposición ao público aprobación protocolo de xestión dos montes comunais do Concello de Ortigueira
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/01/27/2015_0000000471.html
------

Negreira

Aprobación definitiva expresa e texto íntegro da Ordenanza reguladora das plantacións e cortas de árbores
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/01/28/2015_0000000151.html
-----
RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2015, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais do período 2007-2013, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150129/AnuncioG0165-210115-0001_gl.html    

Ningún comentario:

Publicar un comentario