mércores, 30 de decembro de 2015

Novas 30/12/2015

Axudas á primeira forestación de terras non agrícolas
http://www.campogalego.com/forestal/axudas-a-primeira-forestacion-de-terras-non-agricolas/

-----

Axudas para rozas, podas e clareos en piñeirais e masas caducifolias
http://www.campogalego.com/forestal/axudas-para-rozas-podas-e-clareos-en-pineirais-e-masas-caducifolias/

-------

ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a creación e funcionamento de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2016.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0426-231215-0016_gl.html
-------

ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catastrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0426-231215-0010_gl.html
------

ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2016 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesado, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0426-231215-0001_gl.html
------

FdV - una cientifica gallega propone un insecticida ecologico para ayudar a salvar el eucalipto


------

FdV - ecologistas alertan de que el roble gallego estara en peligro en un plazo de  años


-------

Queimas controladas en inverno, ferramenta para a prevención dos lumes


------

Los ocho perfiles de quienes queman el monte


------

Uruguay: Aumentan las exportaciones forestales en 26% en 2015 con respecto al año pasado


-------

UPM vende su participación en Smartrac


-------

EPL - las asociaciones de promagal buscaran nuevas vias de negocio en 2016


-------

Estufas de pellets: ¿qué modelo escoger?


------

La actividad del muelle comercial de Ribadeo se resiente al paralizarse las cargas de eucalipto

Ningún comentario:

Publicar un comentario