mércores, 18 de xaneiro de 2017

Novas 18/1/2017

Cotización pasta BHKP dolares/tonelada 17/01/2017:  652,30  con relación á semana anterior supon unha subida de 0,84 dólares
-----
CORRECCIÓN de erros. Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agroforestal e agroalimentario, e de intercambios e visitas a explotacións agrícolas e forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170116/AnuncioG0426-110117-0001_gl.html
-------

Altri firma el lunes contratos de inversión con el Estado
http://pysnnoticias.com/altri-firma-el-lunes-contratos-de-inversion-con-el-estado/
(Enténdese que os contratos serán co estado portugués)
-------
Brasil: Crecerá un 10% el sector forestal del Estado de Mato Grosso y alcanzarán un millón de hectáreas plantadas de eucaliptos
http://misionesonline.net/2017/01/15/crecera-un-10-el-sector-forestal-del-estado-de-mato-grosso-y-alcanzaran-un-millon-de-hectareas-plantadas-de-eucaliptos/
------
Pontevedra envía a la Xunta un informe contra el aval ambiental a Ence
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/15/galicia/1484477324_012957.html
------
Ence anuncia que ya tiene vendida toda la pasta de papel que produzca este año en Navia
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/comarcas/2017/01/14/ence-anuncia-vendida-pasta-papel-produzca-ano-navia/0003_201701X14C5994.htm
------
Resolución pola que se inscribe no Rexistro e se dá publicidade ao calendario laboral para o ano 2017 do convenio colectivo provincial de industrias de rematantes, serradoiros e almacenistas de madeira da provincia da Coruña
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/01/18/2017_0000000095.html
------
Uruguay acude a feria de viajes de Finlandia para atraer al turista nórdico
https://entretenimiento.terra.es/cultura/uruguay-acude-a-feria-de-viajes-de-finlandia-para-atraer-al-turista-nordico,ae1577c3e8826fd88012089c34f0b85fo7au08gx.html
-------
Ponte Caldelas apuesta por reactivar la unión de las comunidades de montes
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/01/18/ponte-caldelas-apuesta-reactivar-union/1606835.html

Ningún comentario:

Publicar un comentario