domingo, 26 de novembro de 2017

Novas 26/11/2017

Incendios en Galicia | Prohibido cazar durante tres años en las zonas afectadas por el fuego
http://www.farodevigo.es/galicia/2017/11/22/incendios-galicia--prohibido-cazar/1790757.html
-------
Recomendacións para a plantación de cerdeira galega para uso forestal
http://www.campogalego.com/forestal/recomendacions-para-plantacion-de-cerdeira-galega-para-uso-forestal/
------
ORDE do 22 de novembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 17 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171123/AnuncioG0426-171117-0005_gl.html
------

EXTRACTO da Resolución do 17 de novembro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións produtoras e transformadoras de uva e de castañas afectadas polas xeadas e sarabiadas, e das explotacións produtoras de pataca, cereal, horta e froiteiras afectadas pola sarabia, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171123/AnuncioO92-151117-0002_gl.html
------
Productores de Viveiro combatirán el gorgojo del eucalipto soltando otros insectos que lo devoran
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2017/11/23/productores-viveiro-combatiran-gorgojo-eucalipto-soltando-insectos-devoran/0003_201711X23C4992.htm
-------

El Tribunal de Cuentas insta a Renfe a pedir a Ence que asuma el coste del ramal a El Musel
http://www.lne.es/gijon/2017/11/23/tribunal-cuentas-insta-renfe-pedir/2198071.html
------
El déficit crónico de madera certificada condena al monte de la Costa da Morte
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/cerceda/2017/11/23/deficit-cronico-madera-certificada-condena-monte-costa-da-morte/0003_201711C23C3991.htm
-------
Partir de cero en la necesaria concentración de los montes
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2017/11/23/partir-cero-necesaria-concentracion-montes/0003_201711D23C6996.htm
-------
Xornada sobre uso múltiple e sistemas silvopastorais nos montes atlánticos
http://www.campogalego.com/axenda-eventos/xornada-sobre-uso-multiple-e-sistemas-silvopastorais-nos-montes-atlanticos/
-------
A Xunta destina 2 millóns de euros á loita biolóxica contra a avespiña do castiñeiro
http://www.campogalego.com/forestal/xunta-destina-2-millons-de-euros-loita-bioloxica-contra-avespina-castineiro/
-------
Ence distribuirá un segundo dividendo de 0,06 euros por acción el 14 de diciembre
http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/ence-distribuira-un-segundo-dividendo-de-006-euros-por-accion-el-14-de-diciembre--2990155.html
------
La Xunta espera conseguir un plan forestal de "consenso" con un "esfuerzo de ceder por todas las partes"
http://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-xunta-espera-conseguir-plan-forestal-consenso-esfuerzo-ceder-todas-partes-20171124141957.html
------
Organizaciones gallegas denunciarán en Bruselas la 'eucaliptización' de Galicia
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2017/11/25/organizaciones-gallegas-denunciaran-bruselas/1239144.html
------
La Xunta reunirá al sector forestal para iniciar la comercialización de la madera afectada por incendios
http://www.lavanguardia.com/local/galicia/20171125/433191212393/la-xunta-reunira-al-sector-forestal-para-iniciar-la-comercializacion-de-la-madera-afectada-por-incendios.html

Ningún comentario:

Publicar un comentario