mércores, 3 de xaneiro de 2018

Novas3/1/2018

Cotización pasta BHKP dolares/tonelada 02/01/2018:  981,69 dólares  con relación á semana anterior supón unha subida de
2,38 dólares/tonelada
------

SOFOR 4.0, o reto de mellorar a xestión conxunta dos montes
http://www.campogalego.com/forestal/sofor-4-0-o-reto-de-mellorar-xestion-conxunta-dos-montes/
-----
El Banco de Terras rescata del abandono 140 hectáreas de terreno en la comarca
http://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/banco-terras-rescata-abandono-140-hectareas-terreno-comarca/20180101232001212150.html
-----
Ence lidera, con un alza del 119 %, a los 5 valores gallegos que batieron al Ibex
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/ence-lidera-un-alza-119-5-valores-gallegos-batieron-ibex/idEdicion-2018-01-02/idNoticia-1092077/
-------
ANUNCIO do 13 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 8 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 115, do 19 de xuño).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180103/AnuncioG0426-131217-0001_gl.html
-------

ANUNCIO do 7 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se acorda someter a participación pública o documento de inicio do Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural Fragas do Eume.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180103/AnuncioG0422-201217-0001_gl.html
-------

Ence cierra acuerdos de venta de celulosa para este año por el 100% de su objetivo de producción
https://amp.expansion.com/empresas/energia/2018/01/03/5a4d29e4e5fdeae43c8b4608.html
------
La CEPF – Confederación Europea de Propietarios Forestales- enfatiza en la necesidad de una fuerte política de desarrollo rural en la PAC y un papel mucho más relevante de la silvicultura
http://selvicultor.net/?p=2313

Ningún comentario:

Publicar un comentario