sábado, 28 de abril de 2018

Novas 28/4/2018

A XXIII Feira da Plantación tinguirá San Sadurniño de primavera o domingo 29 de abril
http://sansadurnino.gal/a-xxiii-feira-da-plantacion-tinguira-san-sadurnino-de-primavera-o-domingo-29-de-abril/
-----
Parada, pioneiros no aproveitamento do monte xestionado en común
http://www.campogalego.com/forestal/parada-un-monte-aproveitado-en-comun/
------
El monte gallego necesita alternativas de valor
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/9098602/04/18/El-monte-gallego-necesita-alternativas-de-valor.html
-----
Simplificados os permisos de corta coa autorización forestal única
http://www.campogalego.com/forestal/simplificados-os-permisos-de-corta-coa-autorizacion-forestal-unica/
------
ORDE do 20 de abril de 2018 pola que se modifican os anexos II, III e VI do Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal, e se regulan os procedementos de autorización, declaración responsable e comunicación final de aproveitamentos madeireiros.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180426/AnuncioG0426-200418-0004_gl.html
-------
ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180426/AnuncioG0426-170418-0005_gl.html
------

EXTRACTO da Orde do 17 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180426/AnuncioG0426-170418-0006_gl.html
------

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180427/AnuncioG0520-190418-0001_gl.html
-------
EXTRACTO da Resolución do 12 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180427/AnuncioG0520-190418-0002_gl.html
------

Feijóo reivindica el avance de sus medidas contra incendios e insta al BNG a "prestar su apoyo"
http://www.lavanguardia.com/local/galicia/20180425/442993571943/feijoo-reivindica-el-avance-de-sus-medidas-contra-incendios-e-insta-al-bng-a-prestar-su-apoyo.html
------

Finlandés UPM ganó 309 millones de euros en el primer trimestre, un 28 % más
http://www.lavanguardia.com/vida/20180426/443013050795/finlandes-upm-gano-309-millones-de-euros-en-el-primer-trimestre-un-28--mas.html
------

Axudas para investimentos en tecnoloxías forestais
http://www.campogalego.com/axudas/axudas-para-investimentos-en-tecnoloxias-forestais-2/
------

La UE prohíbe el uso en exteriores de tres insecticidas peligrosos para las abejas
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-ue-prohibe-uso-exteriores-tres-insecticidas-peligrosos-abejas-20180427112136.html
------

El grupo forestal Stora Enso aumentó un 155 % su beneficio neto hasta marzo
http://www.lavanguardia.com/vida/20180427/443055767217/el-grupo-forestal-stora-enso-aumento-un-155--su-beneficio-neto-hasta-marzo.html
------

Incendios en Galicia | Los dueños tienen cinco semanas para limpiar 70.000 hectáreas
http://www.farodevigo.es/galicia/2018/04/26/duenos-cinco-semanas-limpiar-70000/1879793.html
------

Hacia un nuevo modelo energético español: "Hay que aspirar a un futuro 100% renovable"
https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-04-28/modelo-energetico-energia-renovable-cambio-climatico-ence-bra_1556287/
------

Forestalia vende sus derechos de la subasta a Ence para su planta de Puertollano
https://www.energias-renovables.com/biomasa/forestalia-vende-sus-derechos-de-la-subasta-20180427

Ningún comentario:

Publicar un comentario