domingo, 26 de xuño de 2016

Novas 26/6/2016

E-monte, unha plataforma online para a venda de madeira


--------

Los drones aterrizan en el sector forestal


-------

Los expertos alertan de que la primavera lluviosa provocará más incendios en verano


-------

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 9 de xuño de 2016 de inicio do procedemento da elaboración da primeira revisión do Plan forestal de Galicia.


------


RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2016 pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 e incluídas na convocatoria anticipada efectuada mediante Resolución do 23 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).


--------

DECRETO 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.



-------



-------



--------

A feira Galiforest fomentará o emprego forestal no seu ‘Job Day’



-------

La bajada del precio de la madera incrementa el peligro de incendios


--------

Ence ve «injustificadas» las acusaciones de los comités sobre maltratos y vejaciones


--------

La calificación del suelo complica las certificaciones


-------

La preocupación por el monocultivo propicia intentos de recuperación de árboles autóctonos


-------

Aplazado un cargamento de pino por la baja demanda de pellets


--------

Mucho que hablar


--------

La Xunta trabaja para que la planta de biomasa de Ence se instale en Lourizán


-------

La Xunta pone 4 millones más en ayudas para conservar los bosques autóctonos gallegos


--------


Articulo de opinion Faro de Vigo Plan Forestal de Galicia

Elier Ojea e Juan Picos



--------


Elaboran a primeira clasificación dos principais combustibles forestais de Galicia


--------

Guerra abierta contra el gorgojo


-------

«O monte non é noso, nós somos parte do monte, un activo máis»


------

Del taller de carpintería del abuelo Generoso a una fábrica puntera

sábado, 18 de xuño de 2016

Novas 18/6/2016

A mellora xenética abre novas perspectivas para o eucalipto nitens


-------

La Fegamp plantea cobrar otra tasa a los maderistas para conservar los caminos


-------

La Xunta amplía a 15 millones las ayudas para conservar y recuperar los bosques autóctonos gallegos


-------

Ence dice que la planta de biomasa de Lourizán no es "incompatible" con la de Huelva


--------

La Xunta convocará este mes las ayudas para compensar daños del jabalí


-------

Guerra abierta contra el gorgojo


-------

Planta de pasta de papel de Stora Enso entra en operación en China


------

La Xunta informará de los herbicidas que se pueden aplicar sin el carné


-------

El nuevo plan forestal alivia la tensa relación entre comuneros y Xunta


-------

«O normal é que se pregunte á xente do monte que quere facer co seu chan, pero nunca se fixo»


------

Galiforest fomentará el empleo transfronterizo con reuniones


--------

18 aplicaciones móviles imprescindibles para tus salidas de campo


-------

ORDE do 16 de xuño de 2016 pola que se amplía a dotación orzamentaria para a concesión das axudas da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.


-------

Ence se decanta por Huelva para construir una planta de biomasa y deja en el aire la de Lourizán


-------

A Xunta aposta polo fomento do emprego da biomasa como eixo básico para o futuro enerxético de Galicia


-------

El Tercio Norte ultima los preparativos para participar en la vigilancia de los montes


-------

El manual para entender al eucalipto

luns, 13 de xuño de 2016

Novas 13/6/2016

ORDE do 8 de xuño de 2016 pola que se determina a época de perigo alto de incendios.


" Decláranse como época de perigo alto de incendios forestais durante o ano 2016 as datas comprendidas entre o 1 de xullo e o 30 de setembro.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desenvolvemento

Facúltase ao director xeral de Ordenación e Produción Forestal para ditar cantas instrucións sexan precisas para modificar as ditas datas e declarar como perigo alto outras épocas do ano, cando as condicións meteorolóxicas ou outras circunstancias agraven o risco de incendios."

-------

Girón se atribuye la gestión con Ence y Muras dice que el mérito es de empresa y productores


-------

Ricardo González: «No podemos reducir el cultivo de eucalipto por debajo de las necesidades de la industria»


-------

Asturias: Soto del Barco venderá 2.000 toneladas de eucalipto a Ence


-------

El minifundismo lastra el monte gallego


--------

Tomás Fernández Couto: «Los fuegos del verano son todos porque alguien ha querido quemar»


-------

La madera ya se puede comer


-------

Ence ubicará en Ortigueira, Vimianzo e en Baamonde plantas de produción de biomasa


------

Fruticultores mariñenses estudian la venta de manzanas para elaborar sidra gallega


------

Un experto idea una fórmula selectiva que liquida nidos de avispa asiática en solo seis días


-------

“Avanzamos nun cebo que mellorará moito a loita contra a vespa asiática”


------

Xornada en Vigo sobre a compatibilidade de usos sociais e forestais nos montes veciñais


------

Medio Rural proxecta crear unha Mesa da Castaña


-------

Ence mueve 1.300 obreros en los 12 días que cierra la papelera de Navia para mejorarla


--------

La gran potencialidad del monte gallego


--------

El nuevo plan forestal pretende fijar población en el campo y estimular un sector que emplea más gente que la automoción


--------

«Para Galicia a madeira é todo»


-------

El nuevo Plan Forestal se propone que el monte genere mayor riqueza


------

El Plan Forestal plantea incentivos fiscales para impulsar la inversión privada en el monte


-------

LVG - Galicia potenciara las especies forestales propias para impulsar la economia rural

domingo, 5 de xuño de 2016

Novas 5/6/2016

«Informe en V» Petróleo verde (cap.115 -28/05/16)

http://www.vtelevision.es/portada/2016/05/31/00311464703644469421531.htm

------

Información sobre instrumentos de financiación y ayudas del Igape para las Pymes forestales

http://confemaderagalicia.es/?p=6217

-----


Dueños de montes con árboles reivindican desde Viveiro su papel de dinamizadores de la economía y la sociedad

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2016/06/03/duenos-montes-arboles-reivindican-viveiro-papel-dinamizadores-economia-sociedad/0003_201606X3C6993.htm

------

“Temos 15 anos para estruturar a propiedade forestal, despois xa non será posible”

http://www.campogalego.com/forestal/temos-15-anos-para-estruturar-a-propiedade-forestal-despois-xa-non-sera-posible/

------

Sniace firma un acuerdo laboral que permitirá reabrir la fábrica de celulosa de Torrelavega


-----

Galicia se convertirá en un referente en el I+D forestal en España


----

A Xunta quere plantar un millón de castiñeiros

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/29680-xunta-quere-plantar-millon-castineiros

--------

Dous millóns de ‘Anaphes nitens’ contra o gurgullo do eucalipto

http://www.campogalego.com/forestal/dous-millons-de-anaphes-nitens-contra-o-gurgullo-do-eucalipto/

-------

Ence , ser o no ser

https://app.box.com/s/g1p22d8q0f35vyec160myrdvta9n4ao8

------

ORDE do 19 de maio de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para investimentos en empresas de primeira transformación de produtos forestais e se convocan para o exercicio orzamentario 2016.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160603/AnuncioG0426-190516-0001_gl.html

------

EXTRACTO da Orde do 19 de maio de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para investimentos en empresas de primeira transformación de produtos forestais e se convocan para o exercicio orzamentario 2016.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160603/AnuncioG0426-190516-0002_gl.html

----


ORDE do 20 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) e para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.


http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160603/AnuncioG0426-200516-0005_gl.html

-------

EXTRACTO da Orde do 20 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) e para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160603/AnuncioG0426-200516-0006_gl.html

-------

Denuncian en la UE daños o la destrucción de 13 castros al cortar y plantar eucaliptos

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2016/06/02/denuncian-ue-danos-destruccion-13-castros-cortar-plantar-eucaliptos/0003_201606X2C69910.htm

------

Documentan danos da industria do eucalipto a 40 xacementos arqueolóxicos do norte de Lugo

http://praza.gal/cultura/11911/documentan-danos-da-industria-do-eucalipto-a-40-xacementos-arqueoloxicos-do-norte-de-lugo/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

------

ASMADERA renueva sus certificados de Cadena de Custodia PEFC y FSC

https://madera-sostenible.com/madera/asmadera-renueva-certificados-cadena-custodia-pefc-fsc/