domingo, 12 de febreiro de 2017

Novas 12/2/2017

LEI 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-080217-0002_gl.html
------
LEI 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-080217-0001_gl.html
------

La Xunta reforma el sector forestal con más límites al eucalipto
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-xunta-reforma-sector-forestal-mas-limites-eucalipto-201702081000_noticia.html
-------
RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2017 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 20 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) e para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170210/AnuncioG0426-020217-0002_gl.html
------

Medio Rural financia la plantación de 50.000 castaños para ganar terreno al eucalipto
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2017/02/10/medio-rural-financia-plantacion-50000/1151278.html
------
Os permisos de corta enrédanse no ‘bosque administrativo’
http://www.campogalego.com/forestal/os-permisos-de-corta-enredanse-no-bosque-administrativo/
-------
“Sobre Ence, las decisiones desde la responsabilidad son menos sexis que la pancarta”
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/ence-decisiones-responsabilidad-son-menos-sexis-pancarta/idEdicion-2017-02-12/idNoticia-1040985/
------
«Nuestra reclamación es legítima, trabajar más tiempo en el monte»
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2017/02/12/reclamacion-legitima-trabajar-tiempo-monte/0003_201702P12C4991.htm
-------
Navigator va a invertir a pesar de estar preocupada por la política para eucalipto
http://pysnnoticias.com/navigator-va-a-invertir-a-pesar-de-estar-preocupada-por-la-politica-para-eucalipto/
-------
Los propietarios presentaron más de sesenta recursos a la parcelaria de O Val, Meirás y Lago
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2017/02/10/propietarios-presentaron-sesenta-recursos-parcelaria-val-meiras-lago/0003_201702F10C6991.htm
-------
Entrevista a Carlos Hermida, vicepresidente de la Asociación Forestal de Galicia
https://www.interempresas.net/Madera/Articulos/168884-Entrevista-a-Carlos-Hermida-vicepresidente-de-la-Asociacion-Forestal-de-Galicia.html
-------
Un eucalipto que talaba una pareja cae a la vía rápida en el momento en el que pasaba un coche por la carretera
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2017/02/10/eucalipto-talaba-pareja-cae-via/1620831.html
------
Conflicto en la comunidad de montes de Baíña por una granja de vacas ilegal
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/02/10/conflicto-comunidad-montes-baina-granja/1620662.html
------
Un obradoiro muestra el uso de animales en la gestión forestal
http://www.laregion.es/articulo/baixa-limia/obradoiro-muestra-uso-animales-gestion-forestal/20170210100921684165.html

Ningún comentario:

Publicar un comentario