luns, 7 de maio de 2018

Novas 7/5/2018

La Xunta puede llegar a expropiar fincas de monte cerca de casas si su dueño incumple la obligación de limpiarlas
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/05/07/xunta-puede-llegar-expropiar-fincas-monte-cerca-casas-dueno-incumple-obligacion-limpiarlas/0003_201805G7P6995.htm
-----
Regulado o proceso a seguir contra quen incumpra as franxas de protección antilume
http://www.campogalego.com/forestal/regulado-o-proceso-seguir-contra-quen-incumpra-franxas-de-proteccion-antilume/
------
INSTRUCIÓN 1/2018, do 26 de abril, relativa ás actuacións administrativas en materia de cumprimento das obrigas de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas impostas pola Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, a Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, e a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180507/AnuncioG0426-300418-0001_gl.html
------
Adxuntamos tres arquivos de resumo do tema das distancias remitidas pola Asociación Forestal de Galicia, aos que compre agradecer a celeridade en tramitar sempre estes documentos.

-------
A promotora da planta de biomasa de Teixeiro prevé tamén un parque eólico no municipio
http://xornaldebetanzos.gal/comarca/promotora-da-planta-de-biomasa-de-teixeiro-preve-tamen-parque-eolico-no-municipio/
------
ORDE do 19 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento TR358A).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180503/AnuncioG0424-240418-0003_gl.html
------

EXTRACTO da Orde do 19 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento TR358A).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180503/AnuncioG0424-240418-0005_gl.html
-------

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 19 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento TR358A).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180504/AnuncioG0424-030518-1_gl.html
------

El bosque gallego también esconde venenos
http://www.farodevigo.es/sociedad/2018/05/04/bosque-esconde-venenos/1884694.html
------
Los comuneros de Salcedo limpian montes privados para blindar el suyo
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/barro/2018/05/05/comuneros-salcedo-limpian-montes-privados-blindar-suyo/0003_201805P5C1995.htm
------
Promueven un proyecto piloto de gestión forestal en A Estrada y la parcelaria de Souto
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2018/05/05/promueven-proyecto-piloto-gestion-forestal/1885539.html
----
La certificación forestal FSC mejorará la salud de los espacios naturales gallegos y asturianos
https://madera-sostenible.com/forestal/la-certificacion-forestal-fsc-mejorara-la-salud-de-los-espacios-naturales-gallegos-y-asturianos/
-----
¿Botella de papel? Podría ser el invento de la década
https://noticiaaldia.com/2018/05/botella-de-papel-podria-ser-el-invento-de-la-decada/
----
Las comunidades de montes piden planes para reforestar tras los fuegos de octubre
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2018/05/05/comunidades-montes-piden-planes-reforestar-tras-fuegos-octubre/00031525545699869880318.htm
-----
Maderas Freire organiza sus segundas jornadas sobre aprovechamiento del monte
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2018/05/06/maderas-freire-organiza-segundas-jornadas/1886096.html
------
Portugal crea un clon de castaño europeo que resiste a la tinta
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2018/05/05/portugal-crea-clon-castano-europeo/1081954.html
-------
Inquietude pola madeira queimada na zona demarcada do nematodo
http://www.campogalego.com/forestal/inquietude-pola-madeira-queimada-na-zona-demarcada-nematodo/
------
“Hai moito futuro no rural e na apicultura para a xente nova”
http://www.campogalego.com/apicultura/64823/
------
Ence y Finsa, las grandes favorecidas de una política forestal controvertida
https://www.mundiario.com/articulo/eurorregion/ence-finsa-grandes-favorecidas-politica-forestal-controvertida/20180430084907120649.html
------
«Prefiro eucaliptos, polos piñeiros non dan case nada»
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/05/07/span-langglprefiro-eucaliptos-polos-pineiros-non-dan-case-span/0003_201805G7P6991.htm

Ningún comentario:

Publicar un comentario